İş Geliştirme Danışmanlığı’nın amacı, girişimcilerin iş fikirlerinin ve pazarın özel koşulları göz önünde bulundurularak iş planının hazırlanması ve işin geliştirilmesi sürecinde girişimcilere destek sağlamaktır.

Girişimcinin kurduğu işte başarılı olması için öncelikle iş fikrinin başarılı olması gerekir. Bir girişimin başarısı, yalnızca iş fikrinin özelliğine dayanmamaktadır. Kurulacak işletmenin başarısı;

  • iş fikrinin,
  • piyasanın ve
  • girişimcinin özelliklerine bağlıdır.

İşini geliştirme isteği olan girişimcilere yönelik olarak BSM İş Geliştirme Merkezi tarafından iş fikrine ilişkin yasal gereksinimlerin saptanması, iş fikrinin uygulanması aşamasında gerekli olacak insan gücü araştırması, girişimcinin yeterliliği araştırması, gerekli yatırım miktarı, iş gerçekleştirme sürecinde süreçlerin devamlılığını sağlayacak koşullar, iş fikrinin başarıya ulaşmasına esas kriterler ve iş fikrinin başarıya ulaşma olasılığı konularında danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır.

Girişimci iş kurma sürecinin başında, öncelikle kurmak istediği işin, doğru sektör, iş fikri, ölçek, zaman, ortaklar, yer, müşteriler, makinalar vb. faktörlerine sahip olduğundan emin olmalıdır.

Kendi işini kurma motivasyonuna sahip girişimci için başarının ilk koşulu başarı potansiyeli yüksek bir iş fikrine sahip olmaktır. İş fikri belirlenirken, girişimci öncelikle “iş deneyimlerini, ustalıklarını ve becerlerini” göz önüne almalıdır. buna ek olarak “sahip olunan bilgiler” iş fikri kaynağı olabilir.

Bilgi, beceri ve deneyimler dışında girişimcilerin iş fikrine çevirdikleri konular fırsatlardır. Piyasada neler olup bittiğini izlemek ve fırsatları sezebilmek girişimcilerin temel özelliklerindendir.

İş kurma fikri olan girişimcilerin iş kurma süreçlerini planlı bir şekilde yürütmek adına İş Planları hazırlanarak yasal gereksinimlerin karşılanması, iş kurma fikrinin analizi ve geliştirilmesi, resmi işlemlerin planlanması ve takibi, yapılabilirlik analizi çalışmaları, gerekli eğitimlerin sağlanması ve uygun finansal desteklerin araştırılması ve takibi işlemleri de gerçekleştirilmektedir.

 

Hizmetlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek veya uzmanlarımızdan birinin sizinle irtibata geçmesini istiyorsanız lütfen, bize ulaşın.