Kendi pazarlama departmanı olsun veya olmasın, dönemsel olarak özel pazarlama konularında stratejik desteğe ihtiyaç duyan kurumlar için sunulan bir hizmettir. Pazarlama Danışmanlığı çalışma modeli, müşterinin tercihine göre, aylık, toplantı bazlı ve/veya saat ücretli olabilmektedir.

Pazarlama Yöntemi

Kendi pazarlama departmanı olmayan, veya pazarlama departmanı olsa bile, farklı konularda pazarlama yönetimi desteğine ihtiyaç duyan kurumlar için verilen bir servistir. Pazarlama Yönetimi ile sunulan, sadece bir danışmanlık servisinden öte, müşterinin Pazarlama fonksiyonunun kısmen veya tamamen üstlenilmesini içeren, sürekli ve aktif bir çalışma yöntemidir.